info@pure2pack.com
BackHomeContact Us

Contact Info

  • Address:Tower B , Xu Fei Hua Tian Yuan Building , Ni Gang East Road , Luo Hu , Shenzhen , China

    Factory Address : Mei Hu 1 Road , Hui Cheng District , Huizhou , Guang Dong , China TEL: 0755-26518397
  • Phone:+86-13603090109
  • E-mail:kevinwan79@163.com
  • Pre-service:+86-13603090109
  • Inquiry Online